ReadyPlanet.com
dot
งานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า (Mechanical & Electrical Works) article

งานห้องคลีนรูมและยาครีม สยามเภสัช

 • สถานที่ : โรงงานสยามเภสัช ซอยโชคชัยร่วมมิตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สยามเภสัช จำกัด
 • ลักษณะงาน : ออกแบบ พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น สำหรับห้องคลีนรูมและยาครีม
 • มูลค่างาน : 2.675 ล้านบาท
 • ปีที่แล้วเสร็จ : 2549

โครงการตึกอุบัติเหตุและผู้ป่วยหนัก ห้อง 1-4  และ 7-8

hspace=0hspace=5hspace=0

 • สถานที่ : โรงพยาบาลอานันทมหิดล, จังหวัดลพบุรี
 • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เจ.อี.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ลักษณะงาน : ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ, ระบบประปา, ระบบไฟฟ้ากำลัง, ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสื่อสาร ของงานห้องผ่าตัดสำเร็จรูป
 • มูลค่างาน : 5.49 ล้านบาท
 • ปีที่แล้วเสร็จ : 2549

งานระบบไฟฟ้าอมตะ สปริง แฟร์เวย์ โฮม

 • สถานที่ : โครงการอมตะ สปริง แฟร์เวย์ โฮม, จังหวัดชลบุรี
 • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • ลักษณะงาน : จัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานระบบไฟฟ้าใต้ดิน (Duct Bank), โทรศัพท์ และระบบน้ำประปา
 • มูลค่างาน : 14.85 ล้านบาท
 • ปีที่แล้วเสร็จ : 2549

งานระบบไฟฟ้าใต้ดินภายในโครงการนันทวัน-สุวรรณภูมิ

 • สถานที่ : โครงการนันทวัน-สุวรรณภูมิ ทางหลวงสายลาดกระบัง-วัดกิ่งแก้ว-บางพลี ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะงาน : จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าใต้ดิน ก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าใต้ดิน วางสายโทรศัพท์ใต้ดิน เดินสายไฟใต้ดิน และติดตั้งไฟส่องถนน พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด ภายในโครงการ
 • มูลค่างาน : 23,100,533.84 บาท
 • ปีที่แล้วเสร็จ : 2549

งานระบบไฟฟ้าภายในโครงการลดาวัลย์-รามอินทรา

 • สถานที่ : โครงการลดาวัลย์-รามอินทรา ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะงาน : ก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าใต้ดิน วางสายโทรศัพท์ใต้ดิน เดินสายไฟใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์ ภายในโครงการ
 • มูลค่างาน : 13,281,746 บาท
 • ปีที่แล้วเสร็จ : 2547

งานสาธารณูปโภคภายในโครงการลัดดารมย์-Elegance-พระราม 2

 • สถานที่ : โครงการลัดดารมย์-Elegance-พระราม 2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ลักษณะงาน : ก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าโครงการ วางท่อไฟฟ้าใต้ดิน งานระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย
 • มูลค่างาน : 14,249,662 บาท
 • ปีที่แล้วเสร็จ : 2547

งานปรับปรุงสถานที่ผลิตยาแผนโบราณของโรงงานเภสัชกรรมทหาร

 • สถานที่ : โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 • ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ลักษณะงาน : ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารและตัวอาคารแผนกพยาบาล (ชั้น 1 และชั้น 2) ให้เป็นสถานที่ผลิตยาแผนโบราณที่ได้มาตรฐานตามหลักและวิธีที่ดีในการผลิต (GMP) และแยกการผลิตยาแผนโบราณให้เป็นสัดส่วนจากการผลิตยาแผนปัจจุบัน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (Cross Contamination)
 • มูลค่างาน : 3,490,000 บาท
 • ปีที่แล้วเสร็จ : 2547

งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ระบบน้ำร้อน และระบบ Dehumidifier

hspace=0

 • สถานที่ : อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 • ผู้ว่าจ้าง : บริษัทซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ลักษณะงาน : ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ระบบน้ำร้อน และระบบ Dehumidifier
 • มูลค่างาน : 20,633,878.45 บาท
 • ปีที่แล้วเสร็จ : 2546

งานห้องสะอาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เวสโก ฟาร์มาชูติคอล

 • สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
 • ผู้ว่าจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวสโก ฟาร์มาซูติคอล
 • ลักษณะงาน : ติดตั้งระบบ Clean room
 • มูลค่างาน : 4,500,000 บาท
 • ปีที่แล้วเสร็จ : 2546

งานปรับปรุงโรงงานและสำนักงาน วี ฟาร์ม จำกัด

 • สถานที่ : จังหวัดสมุทรสาคร
 • ผู้ว่าจ้าง : บริษัทไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
 • ลักษณะงาน : ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบ Clean room
 • มูลค่างาน : 10,557,145.79 บาท
 • ปีที่แล้วเสร็จ : 2545 

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

 • สถานที่ : จังหวัดชลบุรี
 • ผู้ว่าจ้าง : บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (มหาชน)
 • ลักษณะงาน : ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ
 • มูลค่างาน : 13,243,029.19 บาท
 • ปีที่แล้วเสร็จ : 2545

งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบปรับอากาศและระบายอากาศโครงการอาคารศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)

 • สถานที่ : จังหวัดสมุทรปราการ
 • ผู้ว่าจ้าง : ธนาคารศรีนคร จำกัด ( มหาชน )
 • ลักษณะงาน : ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
 • มูลค่างาน : 15,600,000 บาท
 • ปีที่แล้วเสร็จ : 2539

 
ผลงานบริษัทฯ (Project References)

งานก่อสร้าง (Construction Works) article
งานระบบสุขาภิบาล (Sanitary Works) article
งานด้านการอนุรักษ์พลังงานและอื่นๆ (Energy Conservations and Others) articledot
ข้อมูลประจำวัน
dot
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletราคาขายปลีกน้ำมัน
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
bulletสรุปสภาวะตลาดหุ้นไทย
dot
ข่าวประจำวัน
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletสำนักข่าว BBC
bulletสำนักข่าว CNN
dot
สถาบัน/สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
bulletสภาวิศวกร
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
bulletสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
bulletสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Guarantee Engineering Company Limited
450/10 Soi Phaholyothin 35, Phaholyothin Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. +66 (0) 2939-6369, Fax. +66 (0) 2511-1033
e-mail : guarantee@pacific.net.th